Link To 100 Store of
Black Friday TV

เปิดร้าน Store ให้ครบ 100 ร้านแล้วสร้าง link หน้านี้ขึ้นทุกเว็บของเรา
เพื่อ เพิ่มพลังให้ทั้ง 100 ร้านของ Black_friday TV
ออกแบบให้ทุกเว็บมีหน้านี้ตำแหน่งเดียวกันชื่อเดียวกัน และ หน้าเหมือนกัน เพิ่มพลังให้จุดเดียวกันเต็มที่
และ กำหนดคำ 100 คำต้องการ ออกมาให้ชัดเจนทั้ง 100 ร้าน