งานราชการ สอบบรรจุ กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.thaijobexpo.com
หางาน  งานราชการ  สมัครงาน  สมัครงานonline  ตลาดนัดแรงงานonline
  http://www.moe.go.th
กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.phuketjobs.com
เกี่ยวกับงานในจังหวัดภูเก็ต งานด่วนๆ งานจากหน่วยงานราชการ เอกชน และข่าวประชาสัมพันธ์ มากมาย ให้คุณค้นหา และเรื่องราวของชาว IT
http://www.thaiparttime.com
ไทยพาร์ทไทม์ แหล่งรวมงานพิเศษ สำหรับคนหางาน หรือต้องการหารายได้เสริม หางานอิสระ หาประสบการณ์ และใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ มีประเภทของงานให้เลือก
http://www.ejobeasy.com
ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน ทั้งงานเอกชน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยใช้ฐานข้อมูล
จากวัฏจักรคลาสสิฟายด์ส เจ้าของหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน นิตยสารงานวันนี้ แหล่งงาน Smart JOB ฯลฯ
 


   http://thaijob.tripod.com ไทยจ็อบ แหล่งรวมงานราชการ งานรัฐบาล งานเอกชน บริการรวมลิงก์เว็บไซต์หางานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่เปิดรับสมัครงานผ่านหน้าเว็บของหน่วยงาน รวมลิงก์งานเอกชนของบริษัทต่างๆ ที่เปิดรับสมัครงานผ่านเว็บของแต่ละบริษัท รวมลิงก์หนังสือพิมพ์หางาน รวมลิงก์สำนักงานจัดหางานแต่ละจังหวัด
   http://www.thaigov.net เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับประชาชน บริการสารบัญชีบริการภาครัฐออนไลน์ รวมข้อมูลบริการประชาชน การติดต่องานราชการ ข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น แจ้งเกิด ฉีดยา ทำบัตรประชาชน ขับรถ แต่งงาน เกษียณอายุงาน ฯลฯ
   http://www.thairegistration.com ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการอบม สัมนา ประกาศทั่วไป ข่าวกรม ลิงก์หน่วยงานราชการ
   http://www.boi.go.th สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับ BOI พร้อมทั้งบริการ ฐานข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนในประเทศไทย ข้อมูลการทำธุรกิจในประเทศไทย
   http://easylawthai.blogspot.com/ ความรู้ด้านกฏหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งกรณีที่ติดต่อราชการ และ ไม่ต้องติดต่องานราชการ
   http://www.gits.net.th
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานทางด้าน IT ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GINet) บริการฝากข้อมูลภาครัฐ บริการสอบถาม-ค้นหาข้อมูลภาครัฐ บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับ สบทร. เอกสารต่างๆ
   http://www.dfait-maeci.gc.ca/bangkok แนะนำเกี่ยวกับประเทศแคนาดา ข้อมูลทั่วไปของประเทศไทย ข่าวและเหตุการณ์จากประเทศแคนาดา และลิงก์ไปยังหน่วยงานราชการของประเทศแคนาดา
   http://lawnaru.blogspot.com/
กฏหมายน่ารู้ โดยผู้เรียนกฏหมายโดยตรง ความรู้ด้านกฏหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งกรณีที่ติดต่อราชการ
และ ไม่ต้องติดต่องานราชการ
   http://www.psr.ocsc.go.th เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ(ปรร.) แนะนำคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ หลักการและเหตุผล
ของการปฏิรูประบบราชการ ประวัติความเป็นมาของการปฏิรูประบบราชการ ทิศทางการปฏิรูป ข้อมูลงานการปฏิรูป
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
   http://gmail.gits.net.th บริการสอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย รายนามของ หน่วยงาน ภาครัฐ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ แอดเดรส ติดต่อ รวมถึงค้นหารายชื่อ บุคคล เอกสาร ทางราชการ และ บริการต่างๆ แบ่งแยกตาม กระทรวง ทบวง กรม
   http://www.gksoft.com/govt/en/th.html รวมลิงค์ ทุกหน่วยงานทาง ราชการ ของประเทศไทย
   http://www.thaigov.net รวบรวมเอกสารสำคัญทาง กฏหมาย ข้อมูลโครงการ ภาครัฐ และ บริการต่างๆ ของรัฐ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง รัฐ กับ ประชาชน ผ่านทางระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต
   http://www.overseas.doe.go.th แนะนำ สรต. นายจ้างแจ้งตำแหน่งงานและคัดคนงาน 5 วิธีไปทำงานต่างประเทศ ค้นหาบริษัทจัดหางาน สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ตำแหน่งงาน ข้อมูลข่าวสาร
   http://www.phuketwork.org  แจ้งตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ ให้ความรู้เรื่องแรงงาน กฎหมายแรงงานควรรู้ แรงงานต่างด้าว การจัดหางานทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งแนะแนวอาชีพ และลิงค์เวบหน่วยงานกระทรวงแรงงาน
   http://www.rvsd.ac.th/jobs/index.php  ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ รับสมัครงานคนพิการ อาชีพคนพิการไทย ข้อมูลลักษณะงาน แหล่งฝึกอาชีพ ให้คำปรึกษาต่างๆ กระดานฝากข่าว แนะแนวอาชีพ ผลงานทางด้านวิชาการ สาระน่ารู้ ปฏิทินกิจกรรม ข่าวสารทั่วไป
   http://www.doe.go.th/employee....  การบริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน ผู้ที่ต้องการหางานสามารถค้นหางานที่ตนเองต้องการและสมัครงานได้ โดยการกรอกประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาและอื่น ๆ และส่งไปสถานประกอบการที่ตนต้องการสมัคร
   http://www.parliament.go.th/mem-mail/name-idx.htm รายชื่อ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร เรียงตามรายชื่อ พร้อม E-mail adderss
   http://fire.police.go.th กองบังคับการตำรวจดับเพลิง - ภายในเวบมีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย ภารกิจ หน้าที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับการ ตลอดจนสถิติการเกิดไฟไหม้ในกรุงเทพมหานคร และยังมีบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
   http://www.police.go.th/nitiwet สถาบันนิติเวชวิทยา - เป็นโฮมเพจของสถาบันนิติเวชวิทยาซึ่งบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สถานภาพของสถาบัน หน้าที่ต่าง ๆ การติดต่อกับทางราชการ และมีบริการลิ้งค์ไปยังกรมตำรวจด้วย
   http://203.150.24.8/training/newpage.html กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานติดตามข่าวสาร สาระน่ารู้ และเอกสารเผยแพร่จากกองการฝึกอบรม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองการฝึกอบรม ปฏิทินกองฝึกอบรม หลักสูตรและรายละเอียดที่กองฝึกอบรมให้บริการ นอกจากนี้ยังนำเสนอบทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เกมส์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
   http://www.doeb.go.th กรมธุรกิจพลังงาน - รายงานข้อมูลด้านประวัติขององค์กร ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซหุงต้ม ราคา Gas, Crude และ Condensate สถิติการจัดหาและจัดจำหน่าย สำนักงานพลังงานภูมิภาค ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศต่าง ๆ รวมถึงสาระน่ารู้มากมาย เช่น ดีเซลจากพืช ความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
   http://www.phuketlabour.th.org สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
   http://www.ocsc.go.th สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) งานต่าง ๆ และสอบบรรจุครู
   http://www.nrct.go.th สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลักคือการกำหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกด้าน
   http://www.moph.go.th แนะนำข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข สารบัญหน่วยงานสาธารณสุข บริการค้นหาข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลบริการงานราชการ ข้อมูลวิจัย ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์กระทรวง ลิงก์หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง ข่าวประจำวัน หัวข้อที่น่าสนใจ ข่าวประกวดราคาข่าวการสอบราคา เบอร์โทรศัพท์ฮอตไลน์สายด่วนต่างๆ
   http://www.geocities.com/lampangdlt สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
   http://www.ocrdp.dopw.go.th สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
   http://www.thai.net/nsdsd สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯจังหวัดนครสวรรค์
   http://www.thai.net/envphitsanulok สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
   http://www.oic.thaigov.go.th สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสขร. กิจกรรมสขร. เสนอรายละเอียดของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
   http://gdir.gits.net.th ระบบสอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย ให้บริการค้นหาข้อมูลภาครัฐ (G-Directory)ด้วยระบบค้นหาข้อมูลจากบุคคล องค์กร เอกสาร หรือบริการ ในส่วนราชการและหน่วยงานใต้สังกัดของรัฐ
   http://www.mof.go.th/links/index.html รวมหน่วยงาน,สำนัก,กระทรวง,กรม,กอง, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรอิสระ, สถานฑูต และ พรรคการเมือง ของไทย
   http://www.ge.go.th กรมสามัญศึกษา
   http://www.onpec.moe.go.th สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
   http://www.dcid.go.th กรมวิชาการ
   http://www.finearts.go.th กรมศิลปากร
   http://www.nfe.go.th กรมการศึกษานอกโรงเรียน
   http://www.mod.go.th กระทรวงกลาโหม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงกลาโหม ประวัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
   http://www.tmac.go.th
ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
   http://www.mfa.go.th กระทรวงการต่างประเทศ
   http://www.otp.go.th สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
   http://www.mmtc.ac.th ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
   http://www.dss.go.th กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   http://www.oaep.go.th สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   http://www.nstda.or.th สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
   http://www.mict.go.th กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   http://www.thailandpost.com บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
   http://www.sipa.or.th สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า)
   http://www.mots.go.th กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   http://www.tatgovernor.com ผู้ว่าการ ททท.
   http://www.tourism.go.th สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
   http://www.m-society.go.th กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   http://www.coe.or.th สภาวิศวกร
   http://www.opec.go.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
   http://www.moe.go.th/webped กรมพลศึกษา
   http://www.moe.go.th/webrad กรมการศาสนา
   http://www.moe.go.th/webtcs สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
   http://www.dovenet.moe.go.th กรมอาชีวะ
   http://www.dvt.moe.go.th การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   http://www.rajabhat.ac.th สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
   http://www.moe.go.th/webkuru คุรุสภา
   http://www.span.com.au/nlt หอสมุดแห่งชาติ
   http://www.mcu.ac.th มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
   http://www.mbu.ac.th มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
   http://www.mahamakuta.inet.co.th มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย
   http://www.rit.ac.th สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   http://www.school.net.th เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
   http://www.isat.or.th โรงเรียนนานาชาติ
   http://www.uis.ac.th โรงเรียนนานาชาติจักรวาล
   http://www.ipst.ac.th สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   http://www.culture.go.th สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
   http://www.moe.go.th/webfad อเมซิงไทยแลนด์
Products Guide

ควิกเคล , แท่นวาดภาพ , กระเป๋า , กรอบภาพ , แสตมป์เด็ก , อัลบัมแสตมป์ ,
เครื่องจีพีเอส , เกมส์เอบีซี , sanuk รองเท้าสนุก , ราคาพิเศษ , สนุก , เลส์โซนี่
,
ซื้อสนุก ,ฟิตฟล็อบ , รองเท้าแตะ , ฟิตฟล็อบชู , ราคาพิเศษ , รูบิค 5x5 ,
คีน , รองเท้าคีน, เพลย์โฟม , คลาโยลา, คล็อก , ลดความอ้วน , เครื่องนวด , เบาะนวด
เล่นน้ำ , ชาร์ทแบต, เพลงเพื่อพ่อ , ปั้มกรอง , เบลสบลู, สตาร์คราฟ , ของเล่น 
ลีฟเตอร์ , ของเล่นแมว 
เครื่องดูดฝุ่น ,น้ำยาทาเล็ก , อายไลน์เนอร์ , เพลงปีใหม่ ,ที่พัก  
นาฬิกา , กระเป๋า , เครื่องประดับ , ต่างหู, โปรแกรม, ธุรกิจ ,คารีบู , ถุงเท้า ,
อาดิดาส ,เสื้อ , กางเกงอาหารสุนัข , เบาะรอง , ทีวี , ทีวีพกพา , ทราย ,
 เกมส์ชั่วโมง , ไหมพรม , ถักสานเส้นใยขนม , บอล , ออกกำลัง , หมวกกันน็อค ,
จักรยาน
,ขับคู่ , บอร์ด , หน้ากาก ,คลิบที่เหลาดินสอ ,  
หลังคา , ยึดจักรยาน , ซารีส , กล้องกันน้ำ ,สมดุลขาว, การ์ด , กอล์ฟ ,เกมส์เด็ก ๆ , อ่านหนังสือ , ระบบอ่าน
เนวาโดส , ไนกี้ , เข็มกลัด , ไทด์ , เสื้อจีโอ กางเกง , ตุ๊กตา , แพนด้า , ห่วง , เครื่องออกกำลัง  
เย็บปักถักร้อย , เตียงลม , หมอนข้าง , จีพีเอสใหม่ , วาดภาพรองเท้าคล็อก ,      
      

   


Copyright © 2004  Thai76.com  All Right Reserved.Contact
สงวนลิขสิทธิ์ 2547  


Blog : ohophoto , Success , HRD , อบรม photoshop , ถ่ายภาพ