ภาษา HTML  ภาษา ASP  ภาษา PHP  PHP คืออะไร  ASP คืออะไร

http://www.thaiarticle.com
ไทยอาร์ติเคิล(Thaiarticle) รวบรวมซอร์ดโค้ด ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ อาทิ ASP, ADO, SQL, PHP พร้อมตัวอย่างคำสั่งการใช้งาน รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการทำเว็บไซต์ โปแกรมการทำแอพพลิเคชั่นต่างๆ แนะนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ที่น่าสนใจ
http://www.exzilla.net
ด้านอินเทอร์เน็ต Tips และวิธีการพัฒนาเว็บเบส แอปพริเคชั่น (Web-Base Applications) ด้วย Oracle Database, Java Servlet/JSP, ASP, PHP และ XML Technology Tips and Implementation for webBase Applications with Oracle Database,java Servlet/JSP,ASP,PHP and XML technology.
http://www.narisa.com
เชิญ แลกเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิดเห็น ในการพัฒนา web-based Application ด้วย servlet / jsp php asp ที่ทำงานกับ Oracle Database Web-based Application development base forum on servlet / jsp php asp and Oracle Database Technology
http://www.exzilla.com
ทิป(Tips) และวิธีการพัฒนา Web-Base Applications ด้วย Oracle Database,Java Servlet/JSP, ASP, PHP และ XML Technology Tips and Implementation for webBase Applications with Oracle Database,java Servlet/JSP,ASP,PHP and XML technology
http://www.twoguru.com
ให้เนื้อหา เรื่อง Microsoft .NET และ การนำเทคโนโลยีมาใช้ ผ่าน ภาษา C# รวมถึง ASP.NET และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเขียนโปรแกรม และการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทั่วๆ ไป The content of this web site is on Microsoft .NET, C#, ASP.NET and other related issues
 


   http://www.thaiall.com/asp การเขียนภาษา ASP : แบบเรียงตามบทเรียน
   http://php.deeserver.com แลกเปลี่ยนความรู้ภาษาPHP ดาวน์โหลดฟรี เวบบอร์ด บริการฟรี ความเป็นมาพีเอชพี สมุดเยี่ยมชม ลิงค์น่าสนใจ
   http://www.tosdn.com เว็บไซต์รวบรวมซอร์สโค้ดฟรีสัญชาติไทย ซึ่ง Source Code ส่วนใหญ่มาจากเว็บไซต์รวม Source Code ของฝรั่ง
โดยใน TOSDN มีมากกว่า 2000 ตัว ได้ผ่านการคัดเลือกจากทีมงาน Capsule Network แล้วว่าดีจริงๆ มาจากที่ต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก
   http://www.phpconcept.com เป็นเวบที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ PHP โดยละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษา PHP จนถึงผู้ที่มีความชำนาญในการเขียนเว็บไซต์ด้วย PHP และมีเวบบอร์ดให้ตั้งกระทู้ถามได้ด้วย
   http://www.sansukhtml.com เรียนรู้พื้นฐานการเขียน HTML บทเรียนส่วนต่างๆ ของภาษา HTML พร้อมตัวอย่าง สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวบบอร์ด และรวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   http://www.thaiall.com/php การเขียนภาษา พีเอชพี บทเรียน ตัวอย่างซอร์สโค้ด ฟรีซอร์สโค้ด
   http://www.webthaidd.com บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PHP , Photoshop , illustrator , Dreamweaver , Flash , Java Programing , Word , Excel , Access และ Namo WebEditor
   http://www.thai-programmer.com ไทยโปรแกรมเมอร์ เป็น Web สอนการเขียนโปรแกรม C# Delphi J2ME PHP CGI JavaScripts พร้อม Webboard สำหรับสนทนาแลกเปลี่ยน ความรู้ในการเขียนโปรแกรม และ Source Code ให้ Download
   http://www.gootam.com สอนสร้างโฮมเพจด้วยภาษา HTML , JAVA , PHP รวบรวมจาวาสคริปท์ และสคริปท์อื่นๆ ไว้มากมาย และมีเว็บบอร์ดไว้โพสคำถาม
   http://www.khoncom.com/code สอนASP,Host,HostASP,ASPHOST,FreeHost,Free,html, ASPthai,thai,thaiasp,HTML,สอนHTML,สอนhtm ,Script,Scripts,Download,PWS,NET,
   http://www.rallycoms.net/php/index.asp บทเรียน PHP ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้น Advance โดยสอนแบบ Step by Step และรวม Code PHP ให้ Download ฟรี
   http://www.thai2dev.com สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา c/c++ และ ASP
   http://www.gazib.com/zone_elearning..... สอนการเขียน ASP (Active Server Pages) เต็มรูปแบบ โดยใช้ชุดเครื่องมือ Visual Studio จากค่าย Microsoft
   http://www.siamvb.net แหล่งศูนย์รวมโปรแกรมเมอร์ของคนไทย และเป็น Source Code ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
   http://www.amalit.com ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโฮมเพจด้วย HTML แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งโฮมเพจ
   http://9nong.topcities.com แนะนำการใช้ html เบื้องต้นและการใช้ javascript และ java applet เพื่อการตกแต่ง webpage
   http://allscript.thethai.net สอนการเขียนโปรแกรมคอม ทุกภาษา การเขียนเวบ ตัวอย่างของการเขียนโปรแกรม ต่างๆมากหมาย
   http://www.nineto.com แม็กกาซีน ออนไลน์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บระดับแอ็ดว้านค์ด้วย PHP, MySQL, Dreamweaver
   http://www.webcreationteam.com บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขนาดเล็ก หรือเว็บที่มีความซับซ้อน รองรับ ASP,ASP.NET,PHP
   http://www.123computer.cjb.net รวมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ฟรีโค้ด ASPและจาวาสคริ
   http://www.811dev.com รวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาเว็บไซต์ อาทิ JavaScript, ASP, PHP, XML
   http://www.aspchapter.com
ให้ความรู้เกี่ยวกับ ASP สอนการใช้งาน ASP, JavaScript และ DHTML มี source code ให้ดาวน์โหลดฟรี
   http://www.thaiwbi.com/course/asp/index.html
สื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย Web-Based ช่วยสอน เรื่อง ASP Programming
   http://www.aspthai.net
แหล่งรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, XML
   http://www.delsnet.com รับพัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งระบบอินทราเน็ต (intranet) และอินเทอร์เน็ต ด้วยภาษา PHP
   http://www.geocities.com/nasic_nk รวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับสอนเขียนโฮมเพจด้วย HTML การเขียน PERL และ ASP
   http://www.geocities.com/sathainphong
ข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม VB, C, PHP, ASP และรับเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม
   http://www.siamdev.com
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบทความการเขียนโปรแกรม (ASP, PHP, JSP, Javascript, Java)
   http://www.thaicreate.com รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทเรียน ASP บทเรียน PHP
   http://www.thaisharp.net ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน .NET อาทิ ASP.NET, Visual Basic.NET, ADO.NET
   http://www.thaiwebguide.com มีสคริปที่เขียนโปรแกรมด้วย JavaScript, ASP, VBScript, CSS, PHP
   http://www.yes-hosting.com
บริการจดทะเบียนโดเมนเนม เว็บโฮสติ้ง ASP, ASP.NET, PHP
   http://www.konthaihost.com ให้บริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์ สามารถกำหนดพื้นที่ได้เอง เขียนได้ทุกภาษา ASP, PHP, PERL, SSI และ JSP
   http://www.jungceylon.net บริการ IT Services Outsourcing โดยใช้เทคโนโลยี JAVA, J2EE, .NET, VB, ASP, PHP
   http://www.gz-net.all.at
รวบรวมสคริปสำเร็จรูป ที่เขียนขึ้นโดยภาษา ASP, PHP, CGI & Perl, C, Javascript
   http://www.datacenterasia.com
บริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์ จดทะเบียนโดเมนเนม รองรับการใช้งาน .NET Framework, ASP, ASP.NET, PHP
   http://www.tanoy.net
ชุมชนออนไลน์ สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้การเขียนโปรแกรม Asp, PHP, Javascript, VBscript
   http://www.tidjai.com เว็บบอร์ดรวมความรู้สำหรับนักพัฒนา ASP, PHP, Visual Basic, Java Script
   http://www.thscripts.com รวบรวมเครื่องมือสำหรับเว็บมาสเตอร์ ในการบริการและจัดทำเว็บไซต์ ทั้ง PHP-Nuke, ASP-Nuke
   http://www.bcoms.net/php/index.asp สอนการสร้างโฮมเพจด้วย PHP อาทิ การใช้คำสั่งต่าง ๆ การแสดงผลแบบรายการ
   http://www.maxitenetwork.com
ให้บริการด้าน ASP (Application Service Provider) สำหรับธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ

 Products Guide

ควิกเคล , แท่นวาดภาพ , กระเป๋า , กรอบภาพ , แสตมป์เด็ก , อัลบัมแสตมป์ ,
เครื่องจีพีเอส , เกมส์เอบีซี , sanuk รองเท้าสนุก , ราคาพิเศษ , สนุก , เลส์โซนี่
,
ซื้อสนุก ,ฟิตฟล็อบ , รองเท้าแตะ , ฟิตฟล็อบชู , ราคาพิเศษ , รูบิค 5x5 ,
คีน , รองเท้าคีน, เพลย์โฟม , คลาโยลา, คล็อก , ลดความอ้วน , เครื่องนวด , เบาะนวด
เล่นน้ำ , ชาร์ทแบต, เพลงเพื่อพ่อ , ปั้มกรอง , เบลสบลู, สตาร์คราฟ , ของเล่น 
ลีฟเตอร์ , ของเล่นแมว 
เครื่องดูดฝุ่น ,น้ำยาทาเล็ก , อายไลน์เนอร์ , เพลงปีใหม่ ,ที่พัก  
นาฬิกา , กระเป๋า , เครื่องประดับ , ต่างหู, โปรแกรม, ธุรกิจ ,คารีบู , ถุงเท้า ,
อาดิดาส ,เสื้อ , กางเกงอาหารสุนัข , เบาะรอง , ทีวี , ทีวีพกพา , ทราย ,
 เกมส์ชั่วโมง , ไหมพรม , ถักสานเส้นใยขนม , บอล , ออกกำลัง , หมวกกันน็อค ,
จักรยาน
,ขับคู่ , บอร์ด , หน้ากาก ,คลิบที่เหลาดินสอ ,  
หลังคา , ยึดจักรยาน , ซารีส , กล้องกันน้ำ ,สมดุลขาว, การ์ด , กอล์ฟ ,เกมส์เด็ก ๆ , อ่านหนังสือ , ระบบอ่าน
เนวาโดส , ไนกี้ , เข็มกลัด , ไทด์ , เสื้อจีโอ กางเกง , ตุ๊กตา , แพนด้า , ห่วง , เครื่องออกกำลัง  
เย็บปักถักร้อย , เตียงลม , หมอนข้าง , จีพีเอสใหม่ , วาดภาพรองเท้าคล็อก ,      
      

   


Copyright © 2004  Thai76.com  All Right Reserved.Contact
สงวนลิขสิทธิ์ 2547


Blog : ohophoto , Success , HRD , อบรม photoshop , ถ่ายภาพ